Česky Deutsch
Kynsperk.eu
Fotogalerie
Příběh Káji

Opatrovnická mafie Postřehy ze života Střídavá péče Josef Hausmann

Instituce působící v Česku v oblasti péče o děti ("juvenilní justice") bývají někdy nazývány opatrovnickou mafií - pro svou snahu necitlivě zasahovat do osudů dětí a rodičů, ale také pro častou diskriminaci (otevřenou či skrytou) jednoho z rodičů, obvykle otce. Takové kroky pak namísto stmelení rodiny vedou k jejímu rozpadu a namísto zachování vyvážené péče obou rodičů po rozvodu k vyhrocujícím se sporům.

I v případu Káji takto zasáhly některé instituce a osoby. Postup vytržení Káji z jeho domácího prostředí, podpory matky a eliminace otcovy výchovy byl následující:

 • červenec 2007 - máma si vynutí pobyt s Kájou u babičky (170 km od domova) po celé léto
 • říjen 2007 - máma unáší půlročního Káju k babičce, Okresní soud v Sokolově tátovi umožní se s ním vídat pouze 3 hodiny v sobotu a v neděli
 • prosinec 2007 - máma se vrací zpět do společné domácnosti
 • srpen 2008 - máma znovu podává návrh na svěření Káji pouze do své péče
 • listopad 2008 - máma chce odejít ze společné domácnosti, zanechává Káju doma v péči táty, uzavřena o tom dohoda a předložena soudu
 • prosinec 2008 - máma podává návrh na okamžité svěření Káji do její péče, Obvodní soud pro Prahu 3 (soudkyně Marie Kříhová) jí vyhovuje, máma odváží Káju pryč z domova
 • leden 2009 - Kája se může s tátou vídat jen asi 3 a půl dne ze 14, jak navrhl Úřad městské části Praha 3 (angažující se pracovnice: Jana Hromádková, Martina Minhová, Milana Švestková, Michaela Míková)
 • duben 2009 - Městský soud v Praze (soudkyně Věra Sýkorová, Ivana Hesová, Dana Slavíková) potvrzuje rozhodnutí o rozsahu "styku" Káji s tátou
 • srpen 2009 - věc odmítá řešit i Ústavní soud České republiky (soudci Jiří Mucha, Vladimír Kůrka, Vlasta Formánková)
 • červenec 2010 - teprve po roce byl poněkud rozšířen rozsah "styku" Káji s tátou, a to jen díky tomu, že mámě se přestaly hodit dosavadní časy předávání
 • květen 2011 - po dalším roce také Okresní soud v Sokolově (soudkyně Hana Matějková) zamítá návrh táty na péči obou rodičů, alespoň o něco zvětšuje rozsah "styku" Káji s tátou
 • září 2011 - Krajský soud v Plzni (soudkyně Miloslava Nováková, Iva Hejduková, Ota Knopfová) zase vrací rozsah "styku" na předchozí úroveň
 • říjen 2011 - soudní znalec Vladimír Fiedler doporučuje střídavou péči obou rodičů, eventuelně výlučnou péči otce
 • prosinec 2011 - Krajský soud v Plzni rozhoduje, že Kája (již několik let po sobě) opět nebude na Štědrý den s tátou
 • leden 2012 - soudní znalkyně Monika Kopárková zahajuje další znalecké šetření
 • březen 2012 - dochází k další manipulaci Káji a bránění v kontaktu ze strany mámy a jejích příbuzných
 • květen 2012 - soudkyně Hana Matějková pokračuje v preferenci mámy a soustavně zamítá návrhy na péči obou rodičů
 • září 2012 - i Krajský soud v Plzni svým rozhodováním podporuje matku ve snaze omezovat kontakt Káji s otcem
 • květen 2013 - znalecký posudek Moniky Kopárkové je smeten u soudu
 • srpen 2013 - matka Hana Hodinová ve spolupráci s AK Kollár v Sokolově se pokouší ještě více omezit Kájův pobyt doma u otce
 • září 2013 - jsou zpracovávány soudem zadané posudky dalším znalcem z mámina regionu, které tentokrát zpracovává Jiří Fišer
 • říjen 2013 - Kájovi je bráněno v získávání kvalitního vzdělávání, které mu zajistil táta v dvojjazyčné montessori škole v Praze, máma jej umísťuje do běžné školy v Kynšperku
 • červenec 2014 - Krajský soud v Plzni opět rozhodl ve prospěch matky, tentokrát ohledně přepravy Káji (kterou ponechal všechnu na otci)
 • červen 2015 - soudkyně Hana Matějková se vyslovuje pro výlučnou péči matky
 • listopad 2015 - trio plzeňských soudců Alena Polednová, Jana Šalomounová a Martin Šebek potvrzuje rozsudek sokolovského soudu
 • leden 2016 - matka neplní své povinnosti a nezajišťuje Kájovy potřeby v době tzv. styku
 • duben 2017 - soudkyně Dana Červená stanovuje střídavou péči, bohužel zatím pouze na zkoušku a podmíněnou Kájovou školní docházkou v Kynšperku
 • září 2017 - soudkyně Dana Červená na popud matky střídavou péči opět ruší
 • duben 2018 - matka ve spolupráci se soudkyní Červenou dokonce brání Kájovi v tom, aby mohl získat kvalitnější vzdělání
 • červen 2018 - matka opět začíná Káju silněji manipulovat proti otci
Jaké bude další pokračování této už desetileté anabáze boje za to, aby Kája měl péči obou rodičů?

Máte obdobné zkušeností s "fungováním" opatrovnických institucí? Napište prosím na adresu kaja@stridavka.cz. Vaše zkušenosti mohou pomoci dalším podobně postiženým rodičům a dětem.Cochemský model


Zcela odlišně přistupují k péči o děti jinde - např. německý opatrovnický soudce Jürgen Rudolph říká:

Do roku 1992 jsme pak dosáhli 20 % podílu rozhodnutí o společné péči. ... Mezitím jsme od advokátů dostali informaci, že se to mezi všemi lidmi rozkřiklo, že nemá vůbec žádný smysl hledat jiného advokáta, když toho prvního chceme pověřit návrhem na výlučnou péči a on řekne, že to nejde, že to neprojde. Ten druhý řekne to stejné. ... Tyto návrhy u nás nemáme, nemáme ani jeden návrh. Žádný advokát takový návrh nepodá, protože ví, že takováto úprava je zastaralá a nemá u soudu také žádnou šanci. ...

Řekl jsem vám, že jsme měli v roce 1992 počet společné péče 20 %, od roku 1996 60 %. Zjistili jsme, že se spory najednou začínají přesunovat na právo na styk, když byl strach pryč. Opatrovnická řízení byla totiž boj „všechno a nebo nic", která často končila v rezignaci, když bylo rozhodnuto v neprospěch toho rodiče, který neměl děti v péči a u kterého děti nebyly. ... Jakmile tento strach, s kterým rodiče žili, jakmile tento strach "všechno a nebo nic" zmizel - pak jde o detaily práva na styk. ... Ostatně teď máme od roku 1998 podíl společné péče 100 %
.“


Stáhnětě si celý text přednášky soudce Jürgena Rudolpha.Nad tichou zemí
letěli dva andělé

Anděl dneška
Anděl zítřka

Anděl dneška
řekl:

"Kolik lidí by dnes chtělo jít jinam
než jdou"

Anděl zítřka řekl:

"Nechápou, že by nemuseli jít jinam
Stačilo by tak málo
Jít jinak"

(Martin Petiška)


Sdílet


Střídavá výchova Domácí násilí, Kříhová, Nečas, OSPOD, Praha 3
Soudci,
Spravedlnost dětem, Střídavá výchova
Tátové, Výživné, rodič.eu, Počet přístupů: