Česky
Deutsch
Kynsperk.eu
Fotogalerie
Příběh Káji

Příběh Káji

Tento příběh nikoho neočerňuje. Tento příběh je bohužel pravdivý.

Kája se narodil v březnu 2007. Od svého narození si spokojeně žil v Praze v péči obou rodičů. Věčná nespokojenost jeho mámy však byla podporovaná i jejím příbuzenstvem (její sestra Jitka Fürstová se mimo jiné již jednou rozvedla). Na podzim 2007 tak Hana Hodinová zůstala u svých příbuzných a ponechala si zde i Káju, jako by byl jejím majetkem. Později se sice vrátila, ale na podzim roku 2008 si našla milence, znovu odešla od rodiny a zanechala Káju v tátově péči.Protože táta pracoval téměř výlučně doma, o Káju se bez problémů staral i bez mámy. Do doby, než se rozhodla si ho - i přes uzavřenou dohodu - s pomocí soudkyně Marie Kříhové získat pro změnu do své péče. To se jí bohužel na základě vylhaných argumentů podařilo, s pomocí předběžného opatření. Hned poté odvedla Káju pryč z jeho domova do Kynšperka na Sokolovsku, kde má domek její matka H. Marčanová. Přestože sama měla v Praze vlastní byt i práci v mezinárodním koncernu SIEMENS (nyní pracuje v sudetském pohraničí ve firmě WITTE Automotive).


Jde se pryč!

Kája je inteligenčně vyspělejší nad rámec svého věku. Pro jeho další rozvoj jsou v místě jeho domova mnohem lepší možnosti (například výběrové školky a školy, řada kroužků), než v malém městečku v pohraničí, kam jej odvedla máma. Táta pro Káju vyhledal výběrovou školku, kde aspoň několik dní v měsíci mohl velmi dobře rozvíjet své schopnosti (včetně přirozeného učení se cizímu jazyku). Táta pro Káju zajistil i vynikající základní školu - jak to s ní dopadlo, je uvedeno na titulní straně.

Máma také zanedbává Kájův zdravotní stav. Kája je u mámy často nachlazený. Na nutnou operaci kýly jej máma objednala až po půl roce. Táta proto Kájovi tuto operaci zařídil raději sám - a nebyl problém ji zajistit už na následující měsíc. Druhou Kájovu operaci máma tátovi pro změnu oznámila až poté, co byl odoperován. Ani mu neřekla, ve které nemocnici Kája leží.

Máma Káju proti tátovi popouzí, a to i před tátou. Kája je s tátou spokojený a šťastný, ale v přítomnosti mámy nebo po pobytu u ní jej někdy odmítal a nechtěl s ním být. Máma dokonce několikrát Káju dokonce ani nepředala, nevybavuje ho potřebným oblečením apod.

V kontaktu Káji s tátou brání i ženské příbuzenstvo mámy. Takto se chová její matka Hana Marčanová, pokud chce táta mluvit s Kájou:

A podobně její sestra Jitka Fürstová:

Zmanipulované dítě pak při převzetí brečí a babička Hana Marčanová vše natáčí na kameru (vpravo nahoře):

Pro soud i úřady však zjevně není nejdůležitější Kája, ale jeho máma H. Hodinová, která mu rozbila rodinu. Jak jinak se dá vysvětlit, že i odvolací soud (už když Kájovi byly necelé 2 roky) uvedl, že „otec je schopen se o nezletilého řádně postarat a má k němu vřelý citový vztah“, a dodal, že „je nepochybně v zájmu nezletilého, aby vyrůstal v klidném rodinném prostředí, na které je od narození zvyklý a cítí se v něm bezpečně“ - přesto byl Kája svěřen do péče mámy a ta jej odvezla z jeho domova pryč.

Další informace o této již několikaleté anabázi najdete v odkazu Opatrovnická mafie.

Mimochodem, jaké by z toho všeho mohlo být poučení pro rozumné chlapy? Neberte si ženu, která vyrůstá pouze pod vlivem matky nebo dokocne už sama jednou odešla od rodiny - může to udělat znova. Žen, které nerozbily rodinu, potkáte určitě ještě dost... Sami pak nezapomínejte, co říká jeden psycholog: Samozřejmě, že někdy je rozchod rozumné řešení, ale musíme si dát pozor. Velmi často totiž připomíná jeden starý vtip: Tak jsme šli zkratkou. Byla to sice horší, ale zato delší cesta.

Rozvodové statistiky

Když už k rozchodu dojde, snažte se dál pečovat o své děti. Psycholog Jiří Tyl k tomu uvádí: Fakt, že většina rozvedených matek uzavře druhé manželství a dítě tedy bude mít doma 'mužskou autoritu', který byl v českých médiích uveden jako útěšný, je útěchou vedoucí do pekla: v citované americké statistice (studie 17 100 dětí) různých typů rodin děti žijící s matkou a otčímem dopadly ve většině ukazatelů vůbec nejhůře.

A jak hloh trpké ovoce nese, tak vychování děcek bez otce.(Jaroslav Vrchlický)

Nevzdávejte se svých dětí ani pro nějaké další. I s nimi by to pak nakonec mohlo dopadnout stejně.


Kája s tátou
Postřehy ze života

Střídavá péče

Opatrovnická mafie

Josef Hausmann

Stížnost a podnět

Chcete-li Káju podpořit, můžete se připojit k následujímu podání. Stačí jej odeslat elektronicky vyplněním formuláře pod textem.

Okresnímu soudu v Sokolově, Krajskému soudu v Plzni, Ústavnímu soudu České republiky, Ministerstvu spravedlnosti České republiky a odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Sokolově bude doručen text tohoto znění:


Zasílám vám jako příslušnému orgánu elektronickou formou následující stížnost, spojenou s podnětem k podání návrhu na zahájení kárného řízení, ve věci opatrovnické kauzy nezletilého Karla Hodiny, trvale bytem v Praze. Prvoinstančním soudem je v současné době Okresní soud v Sokolově.

Otázka výchovy tohoto chlapečka je řešena již 10 let, od jeho prvního únosu matkou na podzim 2007. Nyní je řešení ve vaší kompetenci.

V průběhu uvedené doby se Karlovi rodiče dokázali dvakrát písemně dohodnout na péči o něj – jednou na výchově společné, jednou na výchově otcovské. Pokud však do řešení vstoupily státní orgány, vždy vytrhly Karla z jeho domova a rozhodly o jeho svěření do výchovy matky. A to i v době, kdy mezi rodiči platily a fungovaly výše uvedené dohody.

Posílena tímto postupem již matka odmítá uzavřít jakoukoliv dohodu s výjimkou potvrzení situace, v níž ji státní orgány dosud stále podporují. Otec, který nebyl iniciátorem rozpadu rodiny a má všechny předpoklady se o Karla řádně starat, tak byl státními orgány odsouzen do role tzv. stykače, který se synem tráví jen menšinu času v rámci styku.

Tato situace je dlouhodobě fixována předběžnými opatřeními, která nejsou vydávána na základě řádného řízení a dokazování, ale k jejich vydání postačuje pouhé osvědčení skutečností. Tato předběžná opatření významně omezují možnost výchovy otce a omezují tak jeho právo pečovat o syna a vychovávat jej, stejně tak jako právo dítěte na otcovu výchovu a péči, garantované článkem 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. O právu na péči obou rodičů - tedy i otce - hovoří i český zákon o rodině (§ 26 odst. 4).

Též Úmluva o právech dítěte, která je pro Českou republiku závazná již dvacet let, dává v čl. 7 odst. 1 dítěti právo na otcovu péči, v čl. 8 odst. 1 právo na zachování rodinných svazků s otcem (přičemž charakteru svazku rodič – dítě odpovídá soustavnější péče, nikoliv pouhý styk). Otec takto nemůže ani řádně naplňovat svou prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte danou čl. 18 odst. 1 Úmluvy.

Je mi známo, že omezení péče jednoho rodiče předběžným opatřením, byť tento rodič má o výchovu dítěte zájem, je častým zlozvykem českých soudů. Taková předběžná opatření však protahují nevyváženost výchovy obou rodičů po celou dobu soudního řízení a mohou tak prejudikativně ovlivnit i jeho výsledek (např. tím, že dítě odvykne od jednoho rodiče či více přivykne k druhému nebo k jeho prostředí). Tato situace pak zůstává většinou vůbec neřešena, nebo se řeší stylem tzv. hašení požáru ve chvíli, kdy je již dítě dlouhodobě odcizené.

Žádám proto, aby v této věci bylo postupováno důsledně v souladu se všemi mezinárodními závazky České republiky, jejím ústavním pořádkem i platnými zákony. Zároveň tímto dávám podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudkyň působících v této kauze, neboť svým postupem ohrožují důvěru zejména v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů (§ 87 zákona o soudech a soudcích).

Žádám o písemné vyrozumění o výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě na mou poštovní adresu.


Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa bydliště:
(pište prosím bez diakritiky)
Pro odeslání je nutné správně vyplnit všechny položky.

Po odeslání bude formulář vymazán, může jej vyplnit někdo další.
Řeknou-li si manželé: "Podívej se, miláčku, zplodíme dítě, a ať se stane cokoli, zůstaneme spolu tak dlouho, dokud to bude ten nevinný tvor potřebovat," vyřkli předsevzetí, jež by mohlo být základem jejich manželské superlásky.

Slýcháme: "Když dítě necítí doma lásku, tak je i pro něj lepší, abychom se rozvedli."

Tuhle zločinnou větu bych zakázal, protože dítě - a to podotýkám s velkým důrazem - se o milostné klima rodičů vůbec nezajímá, pokud do něj není svými omezenými zploditeli zatahováno.

Dítě se ale do svých patnácti let děsí rozvodu rodičů a před touto skutečností ho jímá hrůza, protože neví, co to znamená. Neonemocní, tím se nestrašme, ale ztratí podstatný kus svého dětství.

(MUDr. Miroslav Plzák, CSc.)Sdílet


Střídavá výchova
Domácí násilí, Kříhová, Nečas, OSPOD, Praha 3
Soudci,
Spravedlnost dětem, Střídavá výchova
Tátové, Výživné, rodič.eu, Počet přístupů: